Today is Tuesday, 21th March 2023, name day: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Unique visits: 2457.
German - Polish
Foundation
 

Main Site

Piątek, 9 września 2016
News No. 63
Translation still in progress...Uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej „Orbita” z Szamotuł wzięli udział w wymianie międzynarodowej w Hanowerze. Młodzież z Polski, Rosji i Niemiec spotkała się w „Domu Przyjaciół Przyrody”. Była to druga edycja wymiany, a organizatorem wyjazdu była Fundacja Niemiecko-Polska ‘Nadzieja” przy finansowym wsparciu Powiatu Szamotulskiego oraz Polsko - Niemeckiej Współpracy Młodzieży. Podczas turnusu trwającego dwa tygodnie, młodzież zwiedziła miasto, a także skorzystała z wielu atrakcji takich jak: park linowy, pływalnia czy safari.

Środa, 24th August 2016
News No. 62
Translation still in progress... Spółdzielnia Socjalna Nadzieja, działając od 1 maja 2103 roku, dała pracę i pozwoliła osiągać legalne dochody kilkudziesięciu osobom zagrożonym przedtem wykluczeniem społecznym. W roku 2015 członkowie Rady i Zarządu Fundacji Niemiecko – Polskiej Nadzieja postanowili stopniowo wygaszać działalność tej zasłużonej organizacji i powołali do życia nową fundację – Fundację Nadzieja w Szamotułach. W początkowym okresie istnienia nowy podmiot zarejestrowany był w KRS jako zwyczajna fundacja ale w roku 2016 nowa Nadzieja uzyskała poprzez sąd status przedsiębiorstwa i może prowadzić działalność gospodarczą. W takim stanie rzeczy utrzymywanie dwóch pomiotów gospodarczych (spółdzielni i fundacji) stało się niezasadne. Tak więc, jeśli sprawy proceduralne potoczą się sprawnie, to od roku 2017 w szamotulskim Domu Chłopa funkcjonować będą tylko dwa podmioty noszące nazwę „Nadzieja” – Fundacja oraz Centrum Integracji Społecznej.

Thursday, 11th July 2013
News No. 61
Translation still in progress...

Pełnym sukcesem zakończyły się starania związane z powołaniem do życia pierwszej w Szamotułach spółdzielni socjalnej. Założyciele, czyli Fundacja Niemiecko – Polska Nadzieja oraz Miasto i Gmina Szamotuły, spełnili wszystkie wymagane przez polskie prawo formalności wskutek czego Sąd Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielnię Socjalną Nadzieja, nadając jej numer 0000454324.

   Oficjalnie nowo powstała spółdzielnia rozpoczęła działalność 1 maja 2013 roku, co jest datą bardzo znamienną, ponieważ dokładnie przed dwudziestoma laty – 1 maja 1993 roku – powołana została do życia jej założycielka, Fundacja Niemiecko – Polska Nadzieja.

   O celach jakie stawią przed sobą spółdzielnia oraz komu i czemu ma służyć pisaliśmy w poprzednim artykule więc nie będziemy powtarzać. Pierwsze tygodnie jej działania rozwiały wszelkie wątpliwości co do trafności i sensowności tej inicjatywy. Liczba osób chętnych do zatrudnienia socjalnego, a z drugiej strony liczba zamówień i zleceń na prace, które spółdzielnia może wykonywać rośnie z dnia na dzień.  Powstała pilna potrzeba poszerzenia bazy lokalowej oraz zakupu nowego sprzętu, by móc sprostać nowym zadaniom. Wiadomo już teraz, że lokale i urządzenia użyczane obecnie spółdzielni przez Fundację, to zdecydowanie za mało. Sytuację poprawić ma przejęcie przez Spółdzielnię Nadzieja opuszczonych pomieszczeń garażowo – warsztatowych użytkowanych niegdyś przez ZGK, położonych za parkingiem przy Domu Handlowym.

   Udany start napawa optymizmem. Perspektywy, jakie otwierają się przed spółdzielnią są naprawdę szerokie. Zyska na tym gmina i inni zleceniodawcy, bo mogą korzystać z usług solidnego i niedrogiego wykonawcy. Zyska też wielu zagrożonych wykluczeniem, bo będą mogli legalnie pracować, zarabiać i samodzielnie utrzymywać siebie oraz swoje domy i rodziny.


Thursday, 11th July 2013
News No. 60
Translation still in progress...

   Zgodnie z wymaganiami prawa spółdzielczego oraz ustawą o spółdzielniach socjalnych powołano władze Spółdzielni Socjalnej Nadzieja w Szamotułach, czyli Zebranie Walne oraz Zarząd. Spółdzielnia Nadzieja ma dwóch założycieli i zgodnie z treścią uchwał założycielskich w składzie zebrania walnego Miasto i Gminę Szamotuły reprezentuje burmistrz Włodzimierz Kaczmarek, a Fundację Niemiecko – Polską Nadzieja członek zarządu  i dyrektor wykonawczy Maciej Adamski. To dwuosobowe gremium wyłoniło Zarząd Spółdzielni którego członkiem i jednocześnie prezesem został Maciej Adamski.

     Formalnie Spółdzielnia Socjalna Nadzieja w Szamotułach rozpoczęła działalność z dniem 1 maja 2013 r.


Tuesday, 05th February 2013
News No. 58
Translation still in progress...

Po ponad dwóch latach realizacji umowy zawartej z gminą Szamotuły  dotyczącej prowadzenia Centrum Integracji Społecznej Fundacja staje przed nowym, a w zasadzie nowatorskim wyzwaniem. Prowadzenie CIS okazało się – można to już teraz powiedzieć – sukcesem Fundacji. Zyskali wszyscy: Fundacja, bo realizuje swoje statutowe zadania, bezrobotni, bo zdobywają nowe kwalifikacje i otrzymują szanse stałego zatrudnienia oraz Gmina, bo zmniejsza się krąg osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Praktyka pokazuje, że średnio 20 – 30% absolwentów rocznego programu CIS podejmuje stałe zatrudnienie i usamodzielnia się społecznie i zawodowo. Pozostali z reguły wracają do punktu wyjścia. Przyczyny są wielorakie, jedną z nich na pewno są wysokie oczekiwania współczesnego otwartego rynku pracy, którym większość naszych beneficjentów niestety nie jest w stanie sprostać. Stąd właśnie pomysł na założenie spółdzielni socjalnej. Ma ona być, w założeniu pomysłodawców, swoistym pomostem między CIS, a docelowym miejscem pracy.


Założycielami spółdzielni będą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dwie osoby prawne – Fundacja „Nadzieja” oraz Miasto i Gmina Szamotuły. Spółdzielnia zatrudniać będzie przede wszystkim osoby kończące roczny pobyt w CIS, a jej główną specjalnością ma być wykonywanie szerokiej gamy prac porządkowo – remontowych na rzecz gminy lub innych zleceniodawców.


Pierwsze konkretne kroki zostały już poczynione. Zarówno Zarząd Fundacji, jaki i Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęły uchwały założycielskie. Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja” ma zostać zrejestrowana w KRS z dniem 1 maja bieżącego roku, a swoją praktyczną działalność, czyli m.in. zatrudniać co najmniej 5 osób uruchomić najpóźniej do końca października.


Poniedziałek, 3th January 2011
News No. 57
Translation still in progress...

Znowelizowana w roku 2009 ustawa o finansach publicznych zakazała jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenia po dniu 31 grudnia 2010 roku działalności gospodarczej. Dla Gminy Szamotuły konsekwencją tych zmian stała się konieczność likwidacji założonego w roku 2006 gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej. Mimo to, Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek oraz Radni poprzedniej i obecnej kadencji uznali, że rozpoczęte działania w ramach integracji i reintegracji zawodowej muszą być kontynuowane. 18 października minionego roku Radni podjęli uchwałę o rozpisaniu konkursu otwartego na kontynuację zadań dotychczasowego CIS. Do konkursu przystąpiła Fundacja „Nadzieja”, jej oferta została zaakceptowana i 25 listopada podpisano stosowną umowę. Wynika z niej, że zadanie zostało powierzone Fundacji na 5 lat – od 1.01.2011 r. do 31.12 2015 r., a zakres działalności będzie co najmniej taki sam jaki obowiązywał dla CIS prowadzonego przez Gminę. Nie zmieni się również kadra. Kierownikiem pozostanie pan Hubert Till, a pozostałe zadania merytoryczne i administracyjne wykonywać będą osoby wcześniej zatrudnione przez Gminę.
    Nieco zmieni się nazwa prowadzonej przez Fundacją jednostki. Od 1 stycznia br. jest to Centrum Integracji Społecznej „Nadzieja” w Szamotułach. Biuro CIS „Nadzieja” funkcjonuje nadal w budynku SZOSiR przy ul. Sportowej. Docelowo jednak, najdalej od sierpnia bieżącego roku i biuro , i działalność merytoryczna znajdzie miejsce w siedzibie Fundacji – w Domu Chłopa przy ul. 3 Maja 12.


» all previous news


 
Swiss Watch
Project
 
Active Village
Project
 

log in »